Nghề nghiệp

Kế toán viên

Mô tả công việc

Nhiệm vụ:

  1. Tập hợp chứng từ: (1) Nhận chứng từ từ các bộ phận gửi về. (2) Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp và bổ sung các hồ sơ cần thiết. (3) Scan chứng từ lưu trên SharePoint.
  2. Tạo task trên Base Wework:  Sau khi nhận thông tin sẽ tạo theo dõi nhiệm vụ công việc chi tiết trên Base Wework 
  3. Hạch toán vào phần mềm kế toán: (1) Hàng ngày nhập liệu những nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm. (2) Hàng tuần đối chiếu số liệu. (3) Hàng tháng kết chuyển và làm báo cáo thuế (theo tháng). (3) Nhập phát sinh vào phần mềm nội bộ. (4) Hàng quý tính và tạm nộp thuế TNDN. (5) Đối chiếu số liệu cuối năm.
  4. Theo dõi công nợ: (1) Theo dõi các khoản phải trả cho nhà cung cấp. (2) Theo dõi các khoản phải thu khách hàng. (3) Soạn hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp. 
  5. Nhân sự: (1) Báo tăng/giảm lao động (nếu có). (2) Làm hợp đồng lao động theo quy định của thuế TNDN. (3) Bổ sung hợp đồng lao đông của nhân sự lên hệ thống HR. 

Yêu cầu kết quả:

  1. Tập hợp chứng từ: Đảm bảo bộ chứng từ đầy đủ (Hóa đơn tài chính, Hợp đồng, Phiếu chi/UNC, Lưu chứng từ) 
  2. Tạo task trên Base Wework: Cập nhật kịp thời tình hình thanh toán thu tiền khách hàng 
  3. Hạch toán vào phần mềm kế toán: (1) Báo cáo thuế hàng tháng. (2) Báo cáo nội bộ hàng tháng. (3) Báo cáo tài chính cuối năm. (4) Báo cáo thống kê. 
  4. Theo dõi công nợ: (1) Đảm bảo thanh toán đúng hạn. (2) Dự toán dòng tiền. 
  5. Nhân sự: (1) Đảm bảo việc biến động lao động kịp thời. (2) Hợp đồng lao động đầy đủ.

Job Requirements

Ứng viên có hứng thú vui lòng gửi CV + Thư ứng tuyển vào email dat.ho@scc-holdings.com

Apply for this job via Email: career@scc-holding.com

What we can offer

– Lương thỏa thuận, trung bình 10 – 12tr/ tháng

– Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật

– Môi trường làm việc cởi mở, hỗ trợ lẫn nhau

Post Date: 19/07/2022

Job level: Experienced (non-manager)

Preferred language: Tiếng Việt

Skill: Cẩn thận, bảo mật, trung thực, kỷ luật