Câu chuyện
thành công

Vào 1 ngày của tháng 1/2021, chúng tôi đã đến thăm và làm việc với Ban giám đốc cùng đội ngũ kỹ thuật của công ty Universal Alloy Corporation (UAC) để tư vấn và cung cấp gói bản quyền phần mềm Siemens NX 5 Axis Machining với tổng giá trị hợp đồng là US$327,000.00.

UAC cung cấp cho các nhà sản xuất máy bay và các nhà thầu phụ của họ trên toàn thế giới và đã phục vụ ngành công nghiệp máy bay trong hơn bốn thập kỷ Đội ngũ kỹ sư thiết kế của UAC chuyên về kỹ thuật công nghệ. Mỗi người đều thành thạo trong việc lập mô hình kỹ thuật số và định nghĩa dựa trên mô hình để cho phép sản phẩm chất lượng cao nhất và công cụ sản xuất hiệu quả nhất Trên thực tế, bằng cách thiết kế và sản xuất công cụ của chúng tôi, UAC có thể kiểm soát tốt hơn bất kỳ sự thay đổi nào trong các bộ phận và giảm thiểu thời gian quay vòng trên công cụ mới. Và để kích hoạt nhanh và chính xác hơn nữa nhóm kỹ sư của UAC đã áp dụng NX 5 Axis Machining.